thay...
Przejdź do treści

Fingard NANOCLEAR

RODZAJ
Nanotechnologiczna farba elewacyjna

OPIS
Nanotechnologiczna, wodorozcieńczalna farba elewacyjna z systemem Nano Clear System, produkowana na bazie nanodyspersji akrylowej. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia najwyższą odporność powłoki malarskiej na przyłączanie zanieczyszczeń. Farba tworzy powłoki o doskonałej odporności na działanie warunków atmosferycznych, pyłów i sadzy, bardzo niskiej wodochłonności, wysokiej trwałości koloru i paroprzepuszczalności. Dzięki tendencji do samooczyszczania powłoka malarska wykazuje podwyższoną odporność na działanie mikroorganizmów.

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA
Tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, cienkowarstwowe tynki mineralno-polimerowe i akrylowe oraz beton. Renowacja powłok dyspersyjnych.

DANE TECHNICZNE

Kolory
Kolory z wzornika „TIKKURILA FACADE” i ograniczona kolorystyka z karty NCS.
Zaleca się wykonanie odpowiedniej próby kolorystycznej na powierzchni 1-2 m2.

Wydajność
6-9 m2/l przy jednokrotnej warstwie, w zależności od chłonności i struktury podłoża, metody aplikacji oraz użytego narzędzia malarskiego. Wykonać próbę, w celu określenia wydajności dla danego podłoża.


  • Podłoże musi być nośne, suche i czyste. Produkt nanosić po min. 16 godz. od gruntowania.
  • Farbę wymieszać.
  • Nanieść dwie warstwy pędzlem, wałkiem lub natryskiem w odstępie min. 12 godz.
  • W celu uniknięcia powstawania smug i przebarwień malować płaszczyznę w sposób ciągły.
  • Przerwy technologiczne zaplanować na krawędziach ścian.
  • Zapewnić wystarczającą ilość farby z jednej partii produkcyjnej.
  • Farbę z różnych partii wymieszać przed użyciem.
  • Nie nanosić na powłoki wapienne i klejowe.
Wróć do spisu treści